مــهمــان مــاه مــا
جمعه ۱۲ شهريور ۸۹

تو این بخش هر ماه یه مهمون داریم .. از دوستان ، آشنایان ، فک و فامیل و خلاصه یکی مثل خودمون .. نه مشهور و معروف که البته ممکنه تو کلاس خودش یا بین دوستاش معروف و مشهور باشه .... ، نه عالم و دانشمند که باز هم ممکنه تو رشته کاری خودش بسیار هم عالم و دانشمند باشه  ... و نه ورزشکار و هنرمند که باز هم ممکنه ورزش هم بکنه و یا دستی تو هنر هم داشته باشه .. شاید هم فقط دوستشون داشته باشه .. که همین ملاک ها برای انتخاب مهمون ماهمون کافیه ... ترتیب انتخاب کاملا تصادفیه و هیچ ارجحیتی وجود ندارد .... در مورد نحوه پرسش و پاسخ از مهمان و پذیرایی از ایشان ، رایزنی هایی با خودمان دارد انجام می گیرد که تا چند روز آینده به اطلاع خواهد رسید ... ولی آنچه معلوم است این است که به احتمال زیاد ما یک سری سوال مطرح می کنیم و مهمان ماه ما هم یک سری جواب به آنها می دهد ... آن هم از نوع اینترنتی و ایمیلی  ... .. در ضمن ، قرعه شانس به نام هر کی افتاد دو انتخاب بیشتر ندارد .. یا مهمان ماه ما بشود .. و یا نشود که اگر شد فبها .. وگرنه که دیگه کاری از دسته ما بر نمیاد ..

اضافه شده در مــی نــویــســم از ...
25Mordad.com © 2010 Powered By Gcms v1.1±
افـتـتـاح بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد هـشـتـاد و نـه
پـــایــانــ بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد نــــــود و نــــه