هـــمــه چــی

اینجا از همه چی می نویسیم : 

اضافه شده در مــی نــویــســم از ...
تولد به سبک گوگل
سه شنبه ۲۵ مرداد ۹۰
صبح که از خواب بیدار می شید .. می بینید گوگل داره تولدتون رو بهتون تبریک می گه ...و این یعنی گوگل هم مثل خیلی ها که امروز زنگ زدن .. تو فیس بوک ...
بدون شرح
جمعه ۳ تير ۹۰
. . . . . . . موسیقی گوش نمی دم  .... فیلم نگا نمی کنم ... سینما نمی رم ...ورزش نمی کنم ... فوتبال نمی رم ... کوه رو بیخیال شدم ...عکس نمی گیرم....  ...
با ریش بی ریش من همیشه منم
جمعه ۲۹ بهمن ۸۹
با توجه به سوء استفاده برخی گروه ها و دسته های معلوم الحال از جسد برخی  پس از مرگ ، تصمیم همایونی گرفتیم که عکس مکشوف الحال از خودمان در ...
آدینه نوزده آذر هشتاد و نه
جمعه ۱۹ آذر ۸۹
روزگار می گذره .. مثل برق  ... و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم ..... از بیست و پنج مرداد امسال تا همین الان برای من هنوز یک روز هم نگذشته .... قبلا ...
حال این روزهای من ... . .
جمعه ۷ آبان ۸۹
صدایم کن ... در آغوشت نگاهم دار ... صدایم کن به آغازی .. که من بی عشق می میرم .. اگر خوابم .. اگر بیدار  ..... صدایم کن .... کویرم من .. اگر گلزار ...
25Mordad.com © 2010 Powered By Gcms v1.1±
افـتـتـاح بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد هـشـتـاد و نـه
پـــایــانــ بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد نــــــود و نــــه