هـــمــه چــی

اینجا از همه چی می نویسیم : 

اضافه شده در مــی نــویــســم از ...
بازگشت
دوشنبه ۶ بهمن ۹۳
خیلی حس خوبی داره وقتی بعد از 831 روز برمی گردی. خیلی حس خوبی داره وقتی یاداشت هایی رو که تو سن 28 سالگی نوشتی، تو سن 32 سالگی می خونی و پیش ...
زنده ایم ..
سه شنبه ۲۵ مهر ۹۱
.... و ملالی نیست جز دوری شما  تقریبا سرمان شلوغ و وضعیت زندگانی مردمان درهم و برهم ... مملکتی آشفته داریم و دولتی فرخنده ...  سرگرمیمان ...
با سلام خدمت .....
يكشنبه ۲۵ دي ۹۰
همان طور که واضح و مبرهن است ، اینجانب ...... با توجه به سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی اسلام و امت اسلامی از برداشت خودشان نسبت این نامه ، ...
{ ......//\\......... }
دوشنبه ۱۴ آذر ۹۰
احساسی شدم ... یه مطلب می خواستم بنویسم ... نوشتم  ... بعد ... حدودا یه 5 ، 6 خطی هم نوشتم ..... بعد همه رو پاک کردم ... خلاصه کلام .... الان که این ...
خـسـتـگـی
يكشنبه ۸ آبان ۹۰
روزمره شدم .... تو روزمرگی دارم غلط می خورم .... دوست دارم برم یه ماه شمال ... بریم ... یه ماه بریم شمال با یکی دو سه نفر .. فقط خوش باشیم .... مخصوصا ...
25Mordad.com © 2010 Powered By Gcms v1.1±
افـتـتـاح بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد هـشـتـاد و نـه
پـــایــانــ بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد نــــــود و نــــه