تـــرانــــه | مــتــن تـــرانــــه

تو این بخش هر چند وقت یه بار یه ترانه با هم گوش می دیم و زیر لب زمزمه می کنیم .. سبک ، خواننده ، زبان ، شاعر ، آهنگساز و هیچ چیزی تو این بخش مهم نیست ... تنها چیزی که مهمه اینه که من تو یه لحظاتی از زندگیم با اون ترانه ، با موزیکش حال کردم یا سر حال اومدم ... 

اضافه شده در مــی نــویــســم از ...
خـسـتـــــه
پنجشنبه ۲۹ دي ۹۰
  خسته ام از  همه .... خسته از دنیــا .... آسمان بشنو از .... قلب من این صدا ای زندگی بیزار از توام بیزار از این حالم بیگانه ام با ...
نابرده رنج ....
يكشنبه ۵ تير ۹۰
تو این موسیقی .. یه نوستالوژی عمیقی هست ...
گر فلك با مـن نسازد ... چرخ را وارون كنم
سه شنبه ۱۶ شهريور ۸۹
سرود آفــــرینش به دنبال كدامین قصه و افسانه می‌گردی در این بیغوله رد پایی از یاران نمی‌یابی چراغ شیخ شد خاموش و این افسانه روشن ...
وسـط یــه ضربدرم
جمعه ۵ شهريور ۸۹
مـن كــیــم ؟  یـه دربـه در ، گـم شـده مـحـلــه هـا پشت پـا خـورده تـریـن ، صـدای شـهــر بـی صــدا از كجا ؟ جنوب شهر ، اونجا كه ...
25Mordad.com © 2010 Powered By Gcms v1.1±
افـتـتـاح بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد هـشـتـاد و نـه
پـــایــانــ بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد نــــــود و نــــه